O nama

Europe Rafting je agencija za turizam u nautičkom sportu. Osnovana je 1999. godine u Konjicu, sa ciljem da promoviše turizam BiH i rijeku Neretvu prije svega. Europe Rafting je porastao u respektabilnu i poznatu agenciju širom svijeta. Dosta je učinjeno na kvaliteti turističke ponude, te na sigurnosti samog raftinga kao ekstremnog sporta. Europe Rafting je uspio da približi ovaj sport svim generacijama, tako da se možemo pohvaliti da smo agencija koja je u mogućnosti raditi sa svim starosnim dobima i polovima. Raspolažemo novim savremenim rafting čamcima sa kompletnom opremom, te kvalitetnim zaštitnim prslucima, kacigama i neoprenskim odijelima, koji zadovoljavaju svijetske standarde . Posebnu pažnju poklanjamo sigurnosti gostiju. Svaki detalj našeg posla nas izdvaja od drugih. Jedan od naših prioritetnih zadataka je očuvanje rijeke Neretve, te njeno promoviranje i širenje istine o posljednjoj oazi u ovom dijelu Europe.

GUIDE TRAINING AND EDUCATION COMMITTEE

"Europe Rafting" je prva i jedina agencija na Neretvi, koja je zahvaljujući svom trudu i ozbiljnosti certificirana od strane Internacionalne Rafting Federacije IRF. Vodiči (skiperi) su educirani od strane međunarodnih instruktora IRF-a i obučeni su po najnovijim metodama svjetske rafting federacije. Samim dobivanjem ovih licenci naši članovi su, pored primarnog značaja certifikata IRF-a dobili i svojevrsnu nagradu za svoj dosadašnji rad i profesionalizam. U svjetskim rafting krugovima ovaj certifikat IRF-a je veoma važan i on se dodjeljuje samo onim vodičima koji su dokazali svoje sposobnosti, u odnosu i ophođenju prema gostima, vođenju samog rafta, te snalaženju u različitim rizičnim situacijama, pružanju prve pomoći i drugim eventualnim situacijama na rijeci.
Bosanski English

Facebook page
Mapa puta