Rezervacija

Svi učesnici u aktivnostima koje nudi "Europe Rafting" moraju biti fizički i psihički zdravi, i ne smiju biti pod uticajem droga ili alkohola. Svi učesnici u aktivnostima na vodi također trebali bi biti plivači, a ako to nisu moraju naglasiti. U koliko imate zdravstvenih poteškoća duzni ste to prijaviti organizatoru rafting.

Učesnici u raftingu, iznajmljuju sportsku opremu, preuzimaju na sebe punu odgovornosti za istu, te su dužni nadoknaditi eventualna oštećenja . Svi oni koji ne poštuju pravila i instrukcije, također su sami odgovorni za svoje postupke.

Da bi nezaboravno iskustvo bilo moguće, molimo Vas da popunite slijedeću tabelu i svojim potpisom potvrdite da ispunjavate sve uslove i da ćete poštovati pravila. Vaše lične podatke iz tabele koristimo radi evidentiranja i uplate osiguranja, te Vas molimo da oni budu tačni.
Bosanski English

Facebook page
Mapa puta