Rijeka Neretva

Samo jedna rijeka Hercegovine je uspjela savladati poniranja i uz pomoć svojih pritoka stvoriti jednu od najljepših dolina. To je rijeka Neretva.
Neretva je najduža i vodom najbogatija balkanska pritoka Jadranskog mora. Izvire na 1.227m nadmorske visine, pod vrhom Grdelj, koji pripada ograncima planine Lebršnik. Dužina toka iznosi 230km. U svom gornjem toku Neretva protiče kroz dolinu, koja se pruža paralelno sa planinskim masivima i ne presjeca ih. Takve doline zovu se uzdužne. Izvorišna dionica doline Neretve duboka je do oko 600 m i svom gornjem dijelu se zove Borač. Ona je svojom snagom uspjela savladati moćne planinske džinove (Bjelašnica, Visočica, Prenj, Crvanj) i doći do vječnog cilja - mora.
Ulijeva se u Jadran ispod Metkovića 10 km širokim ušćem.
Naša avantura se odvija u gornjem toku rijeke Neretve cijela 23km, gdje je najljepša, divlja i potpuno van civilizacije, kristalno čista i pitka tokom cijelog raftinga.
Njene pritoke u gornjem toku su: Repešnica, Rakitnica i Ljuta sa desne, te Lađanica, Župski Krupac, Bukovica i Bijela s lijeve strane. Čitav je niz obilnih vrela i rječica kratkog toka, a neke se, kao Šištica, visokim vodopadom 20m, sunovraćuju u svoju maticu.
Vrelo Krupac, ispod Uloga, tako je obilno da od njegovog utoka Neretva iz planinskog potoka prerasta u pravu rijeku. Sve su pritoke zbog kraškog sastava tla kratkog toka osim Dindolke i Rakitnice koje se na svom putu do Neretve probijaju kroz prelijepe, divlje kanjone. U tom pogledu rijeka Rakitnica predstavlja raritet kakvog nema u Evropi.
Bosanski English

Facebook page
Mapa puta